Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými Kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje slouží pouze pro účely Prodávajícího a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží Kupujícímu.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícím.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího, když tento svůj souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

Kupující má právo kdykoli požádat písemně Prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze Prodávajícího.